Air Filter VCR - Chất lượng, Công nghệ, Tuân thủ Tiêu chuẩn