1. Bảo hành bộ lọc khí phòng sạch

  • 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng:

VCR đổi bộ lọc khí phòng sạch trong trường hợp đồng hồ bị lỗi không phát sinh từ phía khách hàng, cụ thể gồm những trường hợp sau đây:

+ Lỗi kỹ thuật của đồng hồ

+ Đồng hồ bị bể, vỡ khi giao đến tay khách hàng

+ Lỗi thuộc về nhà sản xuất

+ Khách hàng chưa tự ý can thiệp sửa chữa đồng hồ hoặc sửa chữa tại những trung tâm không được ủy nhiệm của VCR